Roy Tanck

Belastingdienst intranet

Inleiding

This.play ondersteunt de Belastingdienst al enkele jaren bij de ontwikkeling van haar nieuwe intranet. Deze ondersteuning bestaat onder andere uit het ontwikkelen van maatwerk software, zoals koppelingen met externe systemen, advies, en het optimaliseren van de performance van het software-platform.

Uitgangssituatie

De vele verschillende afdelingen van de Belastingdienst gebruikten bij de start van het project in 2012 elk een afzonderlijk intranet, gebaseerd op een grote verscheidenheid aan technische oplossingen. Hierdoor werkten de systemen niet optimaal samen, en veel van de gebruikte systemen waren technisch verouderd.

Doelstelling

Doel was het samenbrengen van de aanwezige informatie in één centraal systeem, en deze op een gebruiksvriendelijke manier beschikbaar te maken voor medewerkers. Dit vermindert de beheerlast, en verhoogt het rendement van de informatie.

Oplossing

In 2012 is een proof-of-concept ontwikkeld op basis van een multisite WordPress-installatie. Op basis van dit prototype is vervolgens gestart met de realisatie van het Belastingdienst intranet.

Een “multisite” WordPress-installatie maakt het mogelijk om meer dan één site te beheren vanuit een WordPress-dashboard. Dit maakt het mogelijk om elke afdeling binnen “de dienst” een eigen site te geven, waarin zij – afgescheiden van andere afdelingen – hun informatie kunnen beheren.

Al deze losse sites maken gebruik van een set uniforme WordPress-thema’s (“vormgevingen”) die zijn ontwikkeld op basis van de Rijkshuisstijl. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een aantal op maat ontwikkelde plugins, die voor de klant belangrijke functionaliteiten toevoegen aan WordPress.

Daarnaast maakt de Belastingdienst gebruik van een aantal bestaande WordPress-plugins. Waar mogelijk wordt intern ontwikkelde software gedeeld met de WordPress open source community.